Com realitzar la destrucció de documents de manera segura

26/05/2022|

La destrucció de documents confidencials ha de ser un procediment segur, que garanteixi la seva completa eliminació.   Perquè així sigui, és necessari que una empresa especialitzada pugui destruir la informació de l'empresa degudament, sense que ningú més tingui accés [...]

Contractar un servei de gestió i custòdia documental

12/05/2022|

Contractar gestió documental és cada vegada més freqüent en les empreses. És un servei professional totalment necessari si es vol tenir el major control de la informació corporativa i poder utilitzar-la ràpidament, la qual cosa suposa un augment de la [...]

On guardar la documentació confidencial?

28/04/2022|

Les empreses compten amb informació de gran valor històric, econòmic i, fins i tot, sentimental, la qual cosa fa necessari guardar la documentació confidencial en un entorn segur i protegit. Aquesta no pot ser emmagatzemada en llocs on sigui fàcilment [...]

Claus de la digitalització documental i arxius d’una empresa

14/04/2022|

La digitalització documental és un procés que ofereix moltes oportunitats i avantatges a les empreses. Es tracta de passar els arxius físics a digitals, fent que la informació estigui a l'abast a l'instant i des de qualsevol dispositiu. Especialment, quant [...]

Agilitar processos amb un servei de gestió de documents

24/03/2022|

Quan una empresa es planteja com pot optimitzar els seus recursos o agilitar els seus processos administratius, és moment de tenir al costat un servei de gestió de documents. Amb un sistema capaç de gestionar la informació i fer-la més [...]

Fases de la gestió documental

10/03/2022|

La gestió documental compta amb diferents passos o fases necessàries perquè aquesta sigui tot un èxit i es mantinguin els arxius correctament desats i categoritzats.   Per a les empreses, la gestió i administració d'informació, pot ser complexa si no [...]

Seguretat documental davant incendis i inundacions

24/02/2022|

Encara que patir algun tipus de catàstrofe ambiental o un incendi en una oficina pugui semblar remot, la veritat és que pot ocórrer habitualment. I, és en aquestes ocasions, quan ens adonem de la importància que té la seguretat documental [...]

Sistema de gestió documental per a protegir informació

10/02/2022|

Un sistema de gestió documental permet poder emmagatzemar correctament la informació, tenir-la a l'abast ràpidament i mantenir sota estrictes mesures de seguretat els arxius més sensibles i confidencials. Protegir degudament les dades d'una corporació és vital, pel fet que garanteix [...]