L’associació d’arxivers i gestors de documents de Catalunya presenta la 3ª edició del Curs L’Arxiu Electrònic Únic. Es tracta de la introducció al concepte d’arxiu electrònic per tal d’entendre què cal tenir en compte per implantar un arxiu electrònic en una organització.

La formadora que impartirà aquest curs és la Marta Munuera Bermejo. Ha impartit cursos per l’Associació d’Arxivers sobre com realitzar un quadre de seguretat i accés, gestió de registres electrònics a l’administració i cursos sobre el sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Terrassa. La Marta és arxivera a l’Ajuntament de Terrassa des de fa 20 anys on implementa el Sistema de Gestió Documental.

Els objectius d’aquest curs són obtenir els coneixements necessaris per a poder analitzar, definir i implantar un sistema d’arxiu electrònic en qualsevol organització.

El programa disposa de quatre grans punts a tractar durant el curs:
1. El concepte d’arxiu electrònic segons la Llei 39/2015. Models i solucions existents.
2. L’emmagatzematge versus la preservació. La política de preservació.
3. L’arxiu electrònic dintre del sistema. Visió holística: de l’avaluació a la preservació passant per la captura i l’accés. Visió de sistema i continuïtat versus visió finalista.
4. Accions, eines i estratègies: repositori segur, pla de contingència, requeriments, pla de continuïtat digital.

Participants màxims: 20
Durada: 10 hores (virtual)
Preu: 75 € (100 € no socis). Socis aturats 50%
Data i lloc: Aula Virtual. 15-26 juny (Moodle) i 30 juny (en directe online)
Certificat: Aprofitament
Dates d’inscripció: Fins el 12 de juny

Per a veure la fitxa completa del curs, podeu fer clic en el següent enllaç: Fitxa completa

Si vols inscriure’t al curs ho pots fer en el següent enllaç: https://arxivers.com/activitats/inscripcio-activitats-formacio/