La nostra corporació, caracteritzada per oferir sempre la màxima seguretat i confidencialitat, ja està certificada com a empresa ISO 27001 en Seguretat de la Informació.

Per aquest motiu, ens plau comunicar-li que, tot i que sempre hem donat un servei 100 % protegit, ara ho avala i corrobora aquesta norma.

 

El certificat, anomenat ISO 27001 en Seguretat de la Informació, és a escala internacional i té l’objectiu d’assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació d’una organització i dels seus sistemes o aplicacions. Ha estat desenvolupat per la International Organization for Standardization, com indiquen les sigles ISO i per la Comissió Electrotècnica Internacional.

Per tant, trobem que la integritat fa referència al fet que la informació no ha estat manipulada, la confidencialitat significa que només poden accedir a ella persones autoritzades, i la disponibilitat, que assegura que és accessible quan la necessitin les empreses.

 

La norma ISO 27001 en Seguretat de la Informació avalua com es planifica, es verifica i es controla un Sistema de Gestió de Seguretat de la informació gràcies a una anàlisi de riscos.

Amb aquest certificat, una vegada més, li mostrem als nostres clients que complim amb tots els requisits de gestió documental, que tenim un gran respecte a les lleis i normatives referents a la seguretat i que li demostrem el nostre compromís total.

 

Més enllà de comunicar-li només que ja comptem amb aquest certificat tan valuós per nosaltres, reafirmem que li oferim un servei i suport competent i segur al 100%.

Amb C-Doc, les seves dades estan a les millors mans. Cerquem sempre minimitzar el risc i donar l’excel.lència en protecció de la informació de la seva empresa.

Posem un gran equip de treball, totalment qualificat i especialitzat en el sector, al seu abast i li garantim la millor gestió de la seva documentació.