L’increment de la quantitat d’informació que hi ha a les empreses, planteja nous reptes i fa que sigui necessària una bona gestió. Per això, la preservació digital de documents obté tanta importància.

Aquesta tècnica consisteix a portar a cap diferents mètodes que garanteixen que tots els arxius, tinguin el format que tinguin, puguin ser accessibles i puguin utilitzant-se. D’aquesta manera, s’aconsegueix que segueixin íntegres, llegibles i, en definitiva, en bon estat.

L’objectiu principal d’aquest procés és millorar l’eficiència de les tasques i accions necessàries pel seu ús, així com que una empresa sigui més rendible i competitiva.

Per tant, tenir una bona gestió del manteniment dels documents digitals és essencial si vol que la seva corporació funcioni correctament, trobi el que necessita quan es requereixi i que els seus arxius no ocupin un espai físic innecessari que pot tenir una altra destinació.

La digitalització és una realitat, i un suport fantàstic pel dia a dia d’una empresa. Gràcies a aquesta, pot aconseguir molts beneficis:

-Menys costos associats a l’emmagatzematge, transport, impressió, etc.

-Més productivitat del seu equip de treball, destinant menys hores a la cerca de documents i a  l’arxivament.

-Augment de la seguretat de les seves dades, tenint sota control tota la seva informació.

-Més accessibilitat i eficiència, fent els processos de consulta i enviament més ràpids i àgils.

-Conservació dels documents enfront de catàstrofes naturals, robatoris, etc.

A més, la preservació digital de documents fa que la seva empresa cuidi el medi ambient, ja que contribueix a la reducció de l’ús de paper.

Els millors professionals per oferir-li un servei complet

Si vol gaudir de tot el que la digitalització  li pot donar i rebre una gestió professional, C-Doc és el seu aliat.

Som una empresa dedicada a aquest sector i estem a la seva disposició per donar-li el millor servei de custòdia i gestió documental, on tindrà al seu abast el suport d’un software de gestió documental, digitalització certificada, l’automatització total dels processos, entre altres aspectes.

Contacti amb nosaltres i tindrà la màxima seguretat i protecció de dades.