En una oficina és molt habitual trobar cents de papers i arxivadors que emmagatzemen anys de feina.

Per aquesta raó, és recomanable utilitzar la digitalització de documentació, que agilitzarà la seva cerca i poder-los guardar d’una manera més organitzada i segura.

Aquests poden ser factures, nòmines, pressupostos i altres que és necessari tenir-los a l’abast en tot moment però ocupen molt espai.

Digitalitzar documents consisteix en el procés de transformar informació física a format digital.

És quelcom imprescindible avui dia, ja que pràcticament totes les empreses es mouen on-line i és una eina perfecta per oferir un servei més eficient i ràpid als seus clients.

De la mateixa manera, el seu equip de treball, podrà desenvolupar les seves tasques més eficaçment i sense entrebancs ni pèrdues.

Per què digitalitzar els seus documents?


És necessari tenir els seus documents digitalitzats per diversos motius:

-Tenir més espai dins la seva empresa: gràcies al correcte emmagatzematge, podrà disposar de més lloc dins les seves oficines que abans ocupaven arxivadors.

-Major productivitat: a conseqüència de no perdre temps en cercar informació, el seu negoci serà més productiu.

-Conservar millor els seus documents: digitalment, la seva informació es mantindrà en perfecte estat al pas del temps, sense preocupar-se pel seu deteriorament.

-Fàcil accés: és possible enviar, editar, imprimir, etc. els seus documents quan vulgui. Igualment, des de qualsevol dispositiu i lloc.

-Major protecció: la seguretat és molt important i, gràcies a aquesta eina, els seus arxius estaran salvaguardats correctament.

-Sistema ecològic: com que no s’utilitza paper, la seva empresa posarà el seu gra de sorra a protegir el medi ambient. A més, s’estalviarà grans costos derivats de la compra de paper, tòners, tinta d’impressora, etc.

Com pot comprovar, la digitalització de documentació és un sistema eficaç, rendible i que, a més, l’ajudarà a ser més competitiu.

Confiï en C-Doc i li oferirem un servei professional i adaptat a la seva empresa.