La gestió d’informació és fonamental actualment. Permet capturar, emmagatzemar i recuperar, en cas de necessitar-ho, qualsevol arxiu.

Mantenir l’ordre s’ha tornat clau per a les empreses, que requereixen un sistema de gestió documental eficaç i ràpid, on tot es trobi sense traves.

I és que disposar de la millor classificació de la documentació suposa oferir un valor afegit, un plus diferenciador que fa que una corporació sigui més forta i potent.

Les empreses manegen actes, informes, contractes, factures, albarans, expedients, formularis, etc. I tots, han de gaudir de la millor gestió d’informació.

Ha de saber que un dels principals objectius de la gestió de documents és maximitzar els beneficis derivats del seu ús i assegurar el millor accés.

Avui dia, a més, amb la gran utilització de les noves tecnologies, les corporacions han de tenir al seu abast la seva informació el més ràpid possible, amb la finalitat de facilitar els processos als treballadors, dur a terme les tasques diàries sense problemes i oferir un servei al moment als seus clients i col·laboradors.

La gestió documental i de la informació d’una empresa

La gestió de documents és el conjunt de processos i tècniques utilitzades per a realitzar un major control sobre la informació, categoritzar-la i emmagatzemar-la adequadament. D’aquesta manera, es garanteix integritat i disponibilitat.

També inclou, per descomptat, la seva destrucció o eliminació quan es procedeixi, segons la legislació.

A més, la confidencialitat és clau quan parlem d’informació empresarial, aspecte que té molt en compte la gestió documental.

La gestió de documents ofereix més oportunitats i màxima seguretat

Aquest suport professional, sens dubte, brinda a les empreses grans oportunitats. Quan parlem d’ordre i òptim magatzematge, no es refereix únicament a quelcom físic, sinó que afecta de manera positiva a la manera de treballar, de simplificar processos i tasques diàries i, especialment, de la mena de servei que es pot oferir als clients.

En l’actualitat, les esperes han de ser molt curtes i és essencial donar respostes ràpides, sense errors ni contratemps. Tots els sectors són altament competitius i una empresa ha d’estar a l’altura de les expectatives.

Així que la gestió d’informació d’una empresa ha de ser la millor possible.

A més, cada vegada existeixen més arxius que no té cap sentit guardar-los físicament, ja que s’envien, editen, consulten, etc. digitalment. Així que la gestió documental és una eina clau que afavoreix la disponibilitat en qualsevol moment de la informació.

Un sistema documental, doncs, dóna a les empreses major projecció, un valor afegit i l’oportunitat de ser més competents dins del seu àmbit laboral.

Els avantatges d’aquest suport professional van més enllà:

  1. Documents digitalitzats: a l’abast des de qualsevol dispositiu i lloc. És el millor mètode per a organitzar tota la informació.
  2. Màxim control: la informació sempre estarà resguardada, i tindrà accés tots els usuaris que l’empresa decideixi.
  3. Més productivitat: la gestió de documents millora el flux de treball i fa que un negoci sigui més potent i eficient.
  4. Major protecció: la seguretat està garantida amb un sistema d’aquestes característiques. No hi haurà pèrdues ni robatoris.
  5. Gestió interna: els documents podran ser compartits en un sol clic i visualitzats alhora des de diferents ordinadors amb accés, amb tots els beneficis que això pot comportar. La col·laboració està assegurada.
  6. Estalvi de temps: no existiran més cerques durant hores entre desenes d’arxivadors.

Tots aquests avantatges són molt positius per a qualsevol empresa i afecten el seu bon rendiment i estabilitat.

Servei de gestió d’informació

Si està pensant a poder gaudir de la millor gestió documental, no ho dubti i contacti amb C-DOC.

Som una empresa referent en el sector i estem a la seva disposició per a oferir-li un suport especialitzat, professional i adaptat a les necessitats del seu negoci.