Tenir instaurat un sistema de custòdia documental està totalment vinculat al desenvolupament empresarial, ja que ofereix la possibilitat de ser més eficient i competent.

La gestió d’arxius i el seu correcte emmagatzematge és un servei excel.lent per a les empreses, perquè garanteix la consulta de tota la informació quan és necessari, la realització d’enviaments i la millor conservació.

D’aquesta manera, la custòdia documental ofereix seguretat, un major control i facilitar la utilització de les dades. Igualment, fa que les corporacions tinguin un temps de resposta més ràpid vers als seus clients, ja que tenen tota la informació al seu abast.


Funcions de la gestió i custodia documental


L’objectiu principal és poder assegurar un correcte control de tots els documents, fent que una empresa sigui més eficient i rendible durant els seus processos de cerca i tramitació. De la mateixa manera, obtenir una òptima organització i classificació de la informació.

Així doncs, trobem diverses funcions, com establir l’administració dels documents i categoritzar-los de manera lògica i fàcil; garantir tenir-los a l’abast ràpidament i que obtinguin accessibilitat; i conservar-los a través de la digitalització, quelcom imprescindible avui dia.

Gràcies a la implantació d’aquestes funcions, una corporació optimitzarà tots els seus processos, reduirà despeses i augmentarà la seva seguretat i protecció, entre altres.

Per a portar-ho a cap, les empreses de gestió i custodia documental realitzen inventaris i preparen la documentació per poder iniciar la millor estratègia possible segons cada negoci i necessitat.

De fet, els inventaris són una eina de registre, control i localització idònia quan es tracta de la custòdia de dades.

Tanmateix, per poder assegurar la protecció dels arxius, se n’ocupen del transport de la documentació.

Com pot comprovar, comptar amb un servei d’aquestes característiques és una fantàstica opció que li oferirà grans avantatges.

Confiï en C-Doc, empresa referent en gestió documental, i els seus arxius estaran correctament salvaguardats.

 

Disposem d’una gran infraestructura especialment dedicada a l’organització documental i assegurar la màxima seguretat i confidencialitat.

Li oferim el millor servei personalitzat, professional i adaptat a la seva empresa.