Digitalització de documents Vic

Sabies que... digitalitzar el 100% dels documents, no és rendible?

El nostre sistema de digitalització de documents defineix quins són els documents que té més sentit digitalitzar.

Ajuda a la definir aquells documents que es consulten més i aquells que tenen un valor legal o històric.

Estableix la data de conservació i la vigència legal, pequè es puguin cumplir tots els requisits i alhora garantir la accessibilitat a les dades que es necessiten.

Amb aquest sistema, els documents menys consultats poden digitalitzar-se només sota demanda (on demand). És a dir, es digitalitzen, només en el cas que hagin de ser usats. Aixi la conversió en digital es realitza en aquells elements necessaris, i no s’inverteix en documents que potser mai seran consultats.

Aixi aconseguim que la inversió feta en digitalització de documentsVic sigui el més rendible possible.

Sabies que... sovint, el propòsit de conversió a 100% digital falla?

Això és el que passa en situacions en les que es vol dur a terme una digitalització de documents integral d’ una entitat, en una sola fase.

No és el més recomanable. L’ideal és aquella transició que es fa per fases, iniciant per unes series concretes i amb uns objectius clars i ben definits.

Sí que podem arribar a una totalitat digital, però cal implicar els departaments clau, tenir molt ben definits els objectius i establir fases.

Sabies que... molts procesos ja es poden automatitzar del tot?

En molts casos podem automatitzar la totalitat del procés.

Tot i aixi els procesos de digitalització de documents son assistits per tècnics en control de qualitat i operadors que analitzen quines poden ser les millores. De fet molts avenços en aquests sistemes són gràcies al valor afegit que aporten aquests operadors.

Sabies que... és el software qui s’hauria d’adaptar a tu?

Quan es pensa en digitalització de documentsVic, es pensa sovint també en la adquisició o vinculació a un programa de gestió documental o de automatització de processos. Avui en dia trobem solucions comercials que s’adapten tant en opcions de compra com de lloguer, amb diferents mòduls escalables i diferents opcions en funció de les necessitats.

Cap organització hauria d’adquirir un software sense haver fet abans un exercici de definir què necesita. Cal escollir en funció de les necessitats. No adquirir i que després la organitazció s’hagi d’adaptar al que ha comprat.

Us ajudem a definir què necessiteu.

Sabies que... et podem ajudar en la transformació digital?

Oferim opcions com:

  • La digitalització massiva de documents ja arxivats.
  • La digitalització de documents nous, com part del flux de treball.
  • La digitalització sota demanda (només on demand) dels arxius físics emmagatzemats en custodia a les nostres instal-lacions.
  • OCR: sistemes de reconeixement de camps, que permeten recuperar información de dins del document i evitar entrar dades de forma manual, com ja fan en molts departaments per ex de Comptabilitat amb les factures de proveïdors.
  • C-DOC.Net: accés a arxius digitalitzats, en qualsevol moment i en qualsevol lloc, 24h, 7 dies de la semana.
  • Integració als fluxes de treball ja existents, amb sistemes compatibles amb la majoria dels sistemes actuals de gestió.

Digitalització de documents Vic

Contacta amb nosaltres